Peugeot 405

19871997Peugeot 405
# 1.
# 2.
# 3.
# 4.
# 5. ,
# 6.
# 7.
# 8.
# 9.
# 10.
# 11.
- 12.
    12.1.
    12.2.
    12.3.
    12.4.
    12.5.
    12.6.
    12.7.
    12.8.
    12.9.
    12.10.
    12.11.
    12.12.
    12.13.
    12.14.
    12.15.
    12.16.
    12.17.
    12.18.
    12.19.
    12.20.
    12.21.
    12.22. -
    12.23. (ABS)
    12.24.
    12.25.
# 13.
# 14.
http://pp-stsl.ru/muzhskie-dzhinsy-modeli-s-proreznymi-i-nakladnymi-karmanami/
12.10.

Bendix

1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ,
7

Girling

1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6

BENDIX

1. .
2. .
3. G- , .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. , .


1. .
2. .
3. , . , .
4. , . , .
5. , .
6. .
7. . , .
8. .
9. , .
10. , .
11. .
12. , .
13. .
14. , .
15. .


1. , .
2. (Loctite Frenetanch).
3. .
4. .
5. .
6. .

GIRLING


.


1. .
2. .
3. G- , .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. . .
9. . .
10. , .Bendix (. ).


1. .
2. (Loctite Frenetanch), , .
3. .
4. .
5. .
6. .