Peugeot 405

19871997Peugeot 405
# 1.
# 2.
- 3.
   - 3.1.
       3.1.1.
      # 3.1.2.
   # 3.2.
   # 3.3. 1,4 3
   # 3.4.
# 4.
# 5. ,
# 6.
# 7.
# 8.
# 9.
# 10.
# 11.
# 12.
# 13.
# 14.
3.1.1.


. .

:
   1580 3, 1761 3 1905 3 ( 8 ) 1998 3 ( 8 16 )
158,93 0,05
   1905 3 (16 )
132,00 0,05
:
   1580 3, 1761 3 1905 3 ( 8 ) 1998 3 ( 8 16 )
158,73
   1905 3 (16 )
131,80 0,05
0,05
:
1580 1905 3:
   1
27,000 27,033
   2
27,500 27,533
   3
28,000 28,033
   4
28,500 28,533
   5
36,000 36,0398 ( 16) , .:
   :
     • 1580 3
41,6
     • 1761 3
     • 1905 3 ( 8 )
41,8
     • 1998 3 ( 8 )
42,6
     • 1905 3 1998 3 ( 16 )
34,7
   :
     • 1580 3 1905 3
34,7
     • 1761 3
     • 1998 3 ( 8 )
34,5
     • 1905 3 1998 3 ( 16 )
29,7
:
   :
     • 1580 3 1905 3 ( 8 )
7,83 8,13
     • 1761 3
     • 1998 3 ( 8 )
7,83 7,98
     • 1905 3 1998 3 ( 16 )
6,83 6,98
   :
     • 1580 3 1905 3
7,83 8,13
     • 1761 3
     • 1998 3 ( 8 )
7,82 8,12
     • 1905 3 1998 3 ( 16 )
6,83 6,98
:
   :
     • 1580 3, 1905 3 1998 3 ( 8 )
108,79 0,1
     • 1761 3
     • 1905 3 1998 3 ( 16 )
104,48 0,1
   :
     • 1580 3, 1905 3 1998 3 ( 8 )
108,37 0,1
     • 1761 3
     • 1905 3 1998 3 ( 16 )
103,00 0,1
90
1,1
, 16 ( ):
  
0,20
  
0,40

.
., .

:
  
13 # 0,08 13 # 0,05
  
13,13 0,011 ; 13,29 0,011 ; 13,59 0,011. .XU5:
  
   :
     • 400
42,5
     • 800
31,0
XU9:
  
   :
     • 410
40,5
     • 860
30,0
  
   :
     • 395
41,5
     • 780
31,0. .

16 , .

13,5
:
   0,025
1,650 3,000
   0,075
3,025 3,550
   0,025
3,575 4,000Reinz Curty
:
  
1,2
  
1,4 ( 4 )1580 3, 1761 3 1905 3 ( 8 16 ) . 1998 3 ( 8 16 ), .

: 63,70863,727 ., .

: .

:
   1580 3, 1761 3 1905 3 ( 8 ):
     • A
83,000 83,010
     • B
83,010 83,020
     • C
83,020 83,030
   1998 3 ( 8 ):
     • A
86,000 83,010
     • B
86,250 86,268
     • C
86,600 86,618
   1905 3 ( 16 ):
     • A
83,000 83,010
     • B
83,010 83,020
     • C
83,020 83,030
, 1998 3 ( )
0,03 0,10
:
   8
0,05
   16
0,02

-.

:
   8
0,07 0,32
   16
0,07 0,27
:
   1580 3, 1905 3 1998 3:
     •
59,981 60,000
     •
59,681 59,700
   1761 3
:
   1580 3, 1905 3 1998 3:
     •
49,984 50,000
     •
49,684 49,700
   1761 3
:
   1580 3, 1761 3 1905 3
0,025 0,050
   1998 3
0,038 0,069
( )
0,025 0,050:
  
1,842 0,003
  
1,992 0,0031580 3:
  
1,812 0,01
  
1,962 0,01
1905 3:
  
1,833 0,003
  
1,983 0,003

( )

:
  
2,30 2,35
  
2,40, 2,45 2,50.

: 136.. , - .

:
   1580 3
150,5
   1905 3
143,0
22 0,029
:
   1580 3
48,655 0,016
   1905 3
53,695 0,013
:
   1580 3, 1761 3 1905 3
13
   1998 3
7,0. , .

: .

: 3 : , 3 , ( ).


1580 3, 1761 3 1905 3 ( 8 ):
  
82,960 0,007
   B
82,970 0,007
   C
82,980 0,007
1905 3 16 :
  
82,963 82,977
   B
82,973 82,987
   C
82,983 82,997:
   :
     • 1580 3
0,4 0,6
     • 1905 3
0,2 0,4
     • 1761 3 1998 3
0,3 0,5
   :
     • 1580 3 1905 3
0,15 0,35
     • 1761 3 1998 3
0,3 0,5
,
0,3 0,5

UFLEX, . . , , .. . 3 , , .

16 .1
2
3, . , .

1 .

XU5:
  
6 30'
  
31 18'
  
41 18'
  
3 30'
XU9:
  
3
  
46
  
40 8'
  
2 2', , .

( 1580 3 1905 3):
1
26,980 26,959
2
27,480 27,459
3
27,980 27,959
4
28,480 28,459
5
35,975 35,950: Uniroyal Powergrip 58113 x 17.

., .

0,08 .

1987 5 . , , , .

, , .

..

90 :
   XU5
0,35 4000 /
   XU7
0,53 4000 /
   XU9
0,41 4000 /
   XU10
0,52 4000 /.

: Purflux LS 468 A.:
   XU (8 )
4,5 3
   XU (8 )
5,0 3
   XU (16 )
5,0 3
   XU (16 )
5,3 3
SAE 10W/40 15W/50, API SF, CCMC G3, Esso Super Oil 10W/40 Shell Puissance 5 SAE 10W/40(0,1 ) . : , , ...

: Chausson Valeo.


:
   1580 3:
     • B2A (XU52C) BDY (XU5M)
88 C
     • B2A (XU52C) BDY (XU5M)
82 C
   1761 3
88 C
   1905 3:
     • , D2H (XU92C), D5A (XU92C) D6D (XU9J2)
88 C
     • D2H (XU92C), D5A (XU92C) D6D (XU9J2)
82 C
   1998 3:
     • RFX (XU10J2C) RFY (XU10J4)
89 C
     • RGZ (XU10J4)
88 C
:
   1580 3:
     • , B2A (XU52C), B3B (XU51C) BDY (XU5M)
100 C
     • B2A (XU52C)
93 C
     • B3B (XU51C)
102 C
     • BDY (XU5M)
94 C
   1761 3
100 C
   1905 3:
     • , D2H (XU92C), D5A (XU92C) D6D (XU9J2)
100 C
     • D2H (XU92C) D5A (XU92C)
93 C
     • D6D (XU9J2)
94 C
   1998 3:
     • RFX (XU10J2C) RFY (XU10J4)
101 C
     • RGZ (XU10J4)
100 C.

1
2
90 C
94 C
86 C
90 C: 110 C.6,6 3
1:1 ( -17 )
2

.

: 70 3 ( 98 Eurosuper 95)., .Mann Microtop C 33 156, .

:

  XU5: Solex 34/34 Z1 446/460;
  XU9: Solex 34/34 Z1 447/462.

Solex 34/34 Z1 446/460
Solex 34/34 Z1 447/462
1
2
1
2
()
25
27
26
27
1,150
1,275
1,200
1,225
1,450
1,600
1,500
1,600
18
ZC
BZ
ZC
0,46
0,90
0,45
0,90
1,45
1,45
1,45
1,45
0,5
0,5
1,8
1,8
0,35
0,35
0,40
0,40
2
9
9
()
33,5
33,5
"" (/)
2450 2600
2450 2600
(/)
750 100
750 100
(%)
0,8 1,5
0,8 1,5
2 (%)
10
10:
   XU5 (BDZ BDY)
Magneti Marelli G5
   XU5 (BDY)
MagnetiMarelli G6
   XU9 (DDZ)
Solex Fenix IB, ( ) ( ).

:
   Fenix IB, MM G5 MM G6
0,7 0,8
   Bosch MA3. 0
1,0 0,1
:
   Fenix IB Bosch MA3
0 370 3 15
   MM G5 G6
360 3 15:
   XU5 (BFZ), XU7 (LFZ), XU10 (RFX), XU10 (R6D)
Magnett Marelli 8P
   XU5 (BFZ)
Sagern-Lucas 4GJ
   XU7 (LFZ)
Bosch Motronic MP5. l
   XU9 (D6A D6D)
Bosch L3. l-Jetronic
   XU9 (D6D)
Bosch Motronic MP3. l
   XU9 (DKZ DFZ)
Bosch LU2-JETRONIC
   XU9 (DKZ DFV), XU9 (DFW 16 )
Bosch Motronic MI. 3
   XU9 (D6C 16 )
Bosch Motronic ML4. l
   XU10 (RFY 16 ), XUIO (RFT)
Bosch Motronic MP3. 2, ( ) ( ).

, :
   Bosch L3. l
2,5
   Bosch
3,0 0,2
   Magneti Marlli
2,5 0,2
:
   Boscn L3
925 25 /
  
850 50 /:
   TU3 (KIA), TU3A (KIG), XU92C (D2D), XU9J2 (DGA),XU9J4 (D6C), XU52C (B2A)
97
  
95L3. l-Jetronlc LU2-JETRONIC
XU10J4 16
, ECU
XU10J4 ( 16 )
, ECU

, .


Bosch Ducellier
:
   XU5
005 D 020
   XU9
053 D 040
:
   XU5 (B2A) XU9 (D2H)
10 750 /
   :
     • L3. l-Jetronic
5 900 /
     • LU2- Jetronic
10 850 /
  
ECU ( )

1342 (1 )

, 3 : XU92C (D2D), XU9J2 (D6A), XU9J4 (D6C) XU52C (B2A).


( XU9)

,


( ) . , , .

( XU5)

,( ) . , , .Bosch Ducellier
:
  
0,7
  
6,6( ).

: Champion C7YCX Eyquem FC 62 LS.XU5, XU7 XU9
:
   1
60
   2
, 20
   3 :
     • Torx
300
     •
120
8
20
13
:
   1
40
   2
, 20
   3
70
16

52,5

22
:
120
50
80

15
20

10
17,5

XU10

10
8
110
20
:
   1
35
   2
70
   3
160
16
13
:
   1
40
   2
, 20
   3
70